Certifikáty

Non-GMO certifikácia

  GMO – čo? GMO čiže genetická modifikácia organizmov je už dlhé desaťročia zdrojom vášnivých diskusií. Pre niekoho ide o citeľný zásah do prirodzeného rastu organizmov, pre iných o metódu šľachtenia. Medzi najviac diskutované riziká GMO patrí ...

Certifikácia ISO 9001

  Certifikácia ISO 9001 je vlastne súbor noriem a požiadaviek, ktoré sa zameriavajú na manažment kvality. Je súčasťou medzinárodných štandardov, ktoré vydáva Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu ISO (International Organization for Standa...

Certifikát HACCP

  Certifikácia HACCP je skratka pochádzajúca z anglického názvu Hazard Analysis Critical Control Points, slovensky „analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body“. V češtine a najmä v potravinárskom odvetví sa občas nestretnete so skratkou H...

Raisetrade: spravodlivá cena čokolády

  Určite to poznáte, máte chuť na niečo sladké, a tak siahnete po čokoláde. Premýšľali ste ale niekedy nad tým, odkiaľ čokoláda, ktorú tak radi maškrtíte, pochádza? Pozrite sa dnes s nami, čo znamená označenie Raisetrade a prečo by sme mu mali ...

BIO potraviny a ekologické poľnohospodárstvo

  Nálepky bio, eko alebo organic vidíte na obaloch každú chvíľu. Aký je medzi takto označenými potravinami rozdiel a čo to vlastne znamená v praxi? Poďme sa pozrieť, čo znamená, keď je potravina označená ako bio alebo organic, a ako je to s pož...

Fairtrade

  Označenie potravín FAIRTRADE zaručuje, že daný výrobok spĺňa určité sociálne, environmentálne a ekonomické štandardy pri obchodovaní. Zmyslom je snaha poskytnúť poľnohospodárom, remeselníkom alebo ďalším zamestnancom vo všetkých krajinách sve...