Certifikáty

BIO potraviny a ekologické poľnohospodárstvo

  Nálepky bio, eko alebo organic vidíte na obaloch každú chvíľu. Aký je medzi takto označenými potravinami rozdiel a čo to vlastne znamená v praxi? Poďme sa pozrieť, čo znamená, keď je potravina označená ako bio alebo organic, a ako je to s pož...

Fairtrade

  Označenie potravín FAIRTRADE zaručuje, že daný výrobok spĺňa určité sociálne, environmentálne a ekonomické štandardy pri obchodovaní. Zmyslom je snaha poskytnúť poľnohospodárom, remeselníkom alebo ďalším zamestnancom vo všetkých krajinách sve...