Objednávky expedujeme. Ďakujeme, že ste s nami! Viac o situácii tu.

Môže sa nový typ koronavírusu prenášať prostredníctvom potravin?

 

Môže sa nový typ koronavírusu prenášať prostredníctvom potravin?

the-creative-exchange--CJcwxNAoSM-unsplash

Po vypuknutí respiračného ochorenia COVID-19, spôsobeného infekciou nového typu koronavírusu (SARS-CoV-2) a následnou epidémiou v rôznych oblastiach Číny, boli teraz diagnostikované prvé infekcie u ľudí aj v Európe. Zainteresovaní spotrebitelia požiadali Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizík (BfR), či možno vírus prenášať na človeka aj prostredníctvom potravín a iných dovážaných produktov. Na základe týchto skutočností BfR zhrnula najviac dôležité otázky a odpovede na túto tému.

 

Čo zatiaľ vieme o novom type ochorenia dýchacích ciest súvisiace s vírusom?

Nový typ poruchy dýchacích ciest COVID-19 je založený na infekcií novým typom koronavírusu (SARS-CoV-2). Informácie o presných metódach prenosu tohto koronavírusu sú stále obmedzené. Rôzne typy koronavírusu u ľudí zvyčajne vyvolávajú konvenčné prechladnutia. V minulosti sa navyše vyskytli koronavírusy, ako sú SARS a MERS, ktoré viedli k závažným poruchám dýchacích ciest. Hlavnými cieľovými orgánmi koronavírusu u ľudí sú dýchacie cesty. Prevládajúca metóda prenosu je kvapôčková infekcia, kedy je koronavírus ľuďmi alebo zvieratami vypúšťaný do vzduchu prostredníctvom kvapôčok a potom vdychované. Ďalšie typy patogénov dýchacích ciest možno prenášať aj pomocou náterov. V týchto prípadoch patogény umiestnené na rukách vstupujú do slizníc nosa alebo očí, kde môžu viesť k infekcii.

 

cdc-LiNIONbajm4-unsplash

Existujú iné možné spôsoby prenosu?

V súčasnosti neexistujú žiadne prípady, ktoré by preukazovali, že by ľudia boli infikovaní novým typom koronavírusu inou metódou, ako vyššie spomenutou. Konzumáciou kontaminovaných potravín nie je prenos zaznamenaný ani v jednom prípade. O infekciách spôsobených potravou alebo kontaktom so suchým povrchom nie sú známe ani žiadne iné koronavírusy. Prenos prostredníctvom povrchov, ktoré boli v poslednej dobe kontaminované vírusmi, je však možný prostredníctvom priameho kontaktu s nimi. K tomu by však pravdepodobne muselo dôjsť počas krátkej doby po kontaminácii, a to kvôli relatívne nízkej stabilite koronavírusov v životnom prostredí.

 

priscilla-du-preez-01EIiXiLPCk-unsplash

Môže dovážaný tovar z oblastí, kde sa choroba rozšírila, byť zdrojom infekcie u ľudí?

Vzhľadom k doteraz zaznamenaným metódam prenosu a relatívne nízkej stabilite koronavírusov v životnom prostredí je nepravdepodobné, že by dovážaný tovar, ako dovážané potraviny alebo spotrebný tovar a hračky, nástroje, počítače, oblečenie alebo topánky, mohli byť zdrojom infekcie nového typu koronavírusu.

eggbank-PJR-blNRbMM-unsplash

Toto hodnotenie je stále platné po poslednej publikácii vedcov z University of Greifswald a Bochum o pretrvávaní známych koronavírusov.

 

Ako sa môžeme chrániť pred infikáciou prostredníctvom potravín a produktov?

Aj keď je nepravdepodobné, že sa vírus bude prenášať prostredníctvom kontaminovaných potravín alebo dovážaných produktov, všeobecné pravidlá pre každodennú hygienu, ako je pravidelné umývanie rúk a hygienické predpisy pre prípravu potravín by sa pri manipulácii s nimi mali dodržiavať. Vzhľadom k tomu, že vírusy sú citlivé na teplo, môže byť riziko infekcie ďalej znížené zahrievaním potravín.

cdc-7AVkws3Ka8Q-unsplash

 
Môžu koronavírusy prežiť a zostať infekčné na pevných a suchých povrchoch, mimo ľudské alebo živočíšne organizmy?
 
Stabilita koronavírusov v životnom prostredí závisí od viacerých faktorov, ako je teplota, vlhkosť vzduchu a povrchové podmienky, ale aj na špecifických kmeňoch vírusu a množstve vírusu.
 
Všeobecne nie sú ľudské koronavírusy na suchých povrchoch stabilné. Na neutralizáciu v suchých podmienkach zvyčajne dochádza počas niekoľkých hodín až niekoľkých dní. V súčasnej dobe však ešte neexistujú konkrétnejšie údaje o novom type koronavírusu (SARS-CoV-2).
 

Korona

 
Môžu byť nakazení pracovníci prepravnej spoločnosti manipulujúci s kontajnermi alebo pracovníci, ktorí sa zaoberajú ďalším spracovaním polotovarov, súčasťou alebo iných vopred vyrobených výrobkov dovezených z Číny, infikovaní novým typom patogénu?
 
Vzhľadom k nízkej stabilite sa prenos patogénu touto metódou vo väčšine prípadov zdá nepravdepodobný.
 
Môžu zvieratá prenášať koronavírusy na človeka?
 
V zásade je možné, že nakazené zvieratá prenesú koronavírusy do životného prostredia cez dych alebo vylučovanie. Preto je tiež možné, že sa ľudia môžu týmto spôsobom infikovať, avšak len pri úzkom kontakte. Zatiaľ nie je presne známe, či zvieratá predstavujú v Číne zdroj nákazy epidémie, hoci je tu podozrenie, že vírus pochádza od voľne žijúcich zvierat.
 

marina-khrapova-36zAXdOPQWQ-unsplash  

O BfR

 
Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizík (BfR) je vedecky nezávislá inštitúcia v rámci federálneho ministerstva potravín a poľnohospodárstva (BMEL) v Nemecku. Radí nemeckej spolkovej vláde a nemeckým spolkovým krajinám ( "Laender") v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti potravín, chemikálií a výrobkov. BfR vykonáva svoj vlastný výskum tém, ktoré sú úzko späté s jeho hodnotiacimi úlohami.
 
Zhrnutie
 
Vďaka relatívne nízkej stabilite koronavírusu v životnom prostredí je nepravdepodobné, že by bol dovážaný tovar kontaminovaný. Vírus cestu od dodávateľa až k odberateľovi neprežije. Vaše zdravie je u nás na prvom mieste. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať.
 
 
 
 
Zdroje:
 
The Robert Koch Institute (RKI), publikované 2.3.2020, dostupné z:
 
The Robert Koch Institute (RKI), publikované 2.3.2020, dostupné z:
 
Günter Kampf, Daniel Todt, Stephanie Pfaender, Eike Steinmann, publikované 22.1.2020, dostupné z:
 
Elsevier Ltd., publikované 22.1.2020, dostupné z:
 
German Federal Institute for Risk Assessment, publikované 8.2.2018, dostupné z:
 
Federal Institute for Occupational Safety and Health, publikované 26.2.2020, dostupné z:
 
German Federal Institute for Risk Assessment, publikované 24.2.2018, dostupné z: