Obchodné podmienky

 Základné údaje – predávajúci:

 • SVĚT PLODŮ s.r.o.
 • Školní 87
 • 793 51 Břidličná
 • IČ: 05236428
 • IČ DPH: SK4120190899
 • DIČ: CZ05236428

E-mail:

 • obchod@svetplodu.cz

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

 • 2001034770/2010 

     1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len,, obchodné podmienky '') upravujú v súlade s ustanovením §1751 ods.1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len,, občiansky zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len,, kúpna zmluva '') uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len,, kupujúci '') prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.

 

     2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka tovaru

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je internetového charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Objednanie tovaru prebieha vložením tovaru do košíka v rámci internetového rozhrania a odoslaním objednávky.

2.3. Platnosť cien platí proti konečnému potvrdenia objednávky predávajúcim.

2.4. Ceny tovaru sú uvedené bez dopravného, to je pripočítané v závere objednávky podľa vybraného spôsobu dopravy, toto platí len v prípadoch, keď je doručovaný v Českej republike a na Slovensku.

2.5. Predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkého tovaru. V prípade nedostatku niektorého objednaného tovaru bude položka odstránená z objednávky. Obrázky tovar sú ilustratívne a môžu sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu.

2.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Na dokončenie objednávky je potrebné vyplniť svoje kontaktné údaje na účely odoslanie tovaru. Objednávku odošle kupujúci kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku".

2.7. Všetky objednávky, ktoré sú zakončené kliknutím na tlačidlo ,, odoslať objednávku '', sú záväzné. Zákazník týmto potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.

2.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín, eviduje ak predávajúci v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime.

2.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

     3. Platba a doprava za tovar

Platba je možná nasledujúcimi spôsobmi:

 • dobierkou
 • prevodom na účet (či zloženkou na pošte)
 • online platbou kartou
 • online platbou prevodom
 • hotovosti pri prevzatí na predajni
 • Bitcoin

Doprava je možná nasledujúcimi spôsobmi:

K expedícií tovaru dochádza v priebehu nasledujúcich 2 dní po objednávke, nie neskôr ako piaty pracovný deň po objednávke.

Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, je nutné ho ihneď osobne reklamovať u prepravcu, príp. doručovacieho kuriéra.

Tovar je možné (po predchádzajúcej dohode) vyzdvihnúť aj osobne na pobočkách SVĚT PLODŮ.

a) zaslaním Českou Poštou:

obchodný balík

balík je doručený priamo na adresu príjemcu, v prípade nezastihnutia balík uložený na pošte s možnosťou objednania opakovaného doručenie na adresu príjemcu zdarma.

b) zaslaním PPL

c) osobný odber na pobočkách SVETA PLODOV u obj. nad 500 Kč

d) zaslaním GEIS (pre Slovenských zákazníkov)

e) zaslaním Zásilkovna (iba u objednávok do 9 kg vrátane)

 

     4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

- o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

- o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

- o dodávke zvukovej alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

- o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

- o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a zaslané na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatia odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

4.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.5. Reklamácia sa riadi platnými právnymi predpismi SR. Reklamácie sú vybavované bez odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia. Po tejto lehote má zákazník automaticky právo na nové balenie do ceny reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí. U nového balenia platí nová doba trvanlivosti. Reklamovaný tovar musí byť v neporušenom obale a musí sa zhodovať s tovarom, ktorý bol zákazníkovi dodaný.

4.6. Nárok na uplatnenie reklamácie kvality tovaru je do dátumu minimálnej trvanlivosti produktu. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať zaslanie tovaru späť na posúdenie kvality a dodržanie vhodných podmienok pre skladovanie.

4.7. Reklamácia sa uskutočňuje formou vyplňovacieho formuláru tu. Zákazník uvedie číslo objednávky, email a vyplní všetky povinné polia, kde stručne špecifikuje problém.

4.8. Reklamácia sa nevzťahuje na doposielaní darčekov a ochutnávok, ktoré sú v objednávke zdarma. V prípade nedodania týchto položiek, je možné ich po zažiadaní doposlať s budúcou objednávkou. Je nutné sa pripomenúť v poznámke k objednávke.

4.9. V prípade zliav a zľavových kódov sa výhody nesčítajú. Zľavové kódy od influencerov sa nevzťahujú na veľkoobchod.

 

     5. Trvanlivosť

Minimálna trvanlivosť na všetok tovar je minimálne 2 mesiace pri uchovávaní v chlade do 20 ° C, suchu do 40% vlhkosti a bez prístupu priameho slnečného žiarenia. Reklamáciu je možné uplatniť v prípade, že je tovar napadnutý plesňou, hnilobou alebo škodcami. Reklamácia bude po informovaní telefónom alebo emailom vyriešená vždy k maximálnej spokojnosti zákazníka. Reklamovaný tovar je nutné predložiť či zaslať späť na adresu dodávateľa pre posúdenie závadnosti. Okrem produktov: marhule sušené, datle, slivky, ktoré sa musia uchovávať do 15 stupňov, v suchu do 40% vlhkosti a bez prístupu priameho slnečného žiarenia.

 

     6. Dodržiavanie hygienických predpisov

Prevádzkovateľ a dodávateľ webu svetplodu.cz prehlasuje, že sú suroviny prepravované, skladované a spracovávané podľa požiadaviek Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie. najmä:

dodávateľ má oprávnenie na podnikanie v oblasti výroby potravinárskych výrobkov

je registrovaný podľa § 3 zákona č. 110/1997 Zb.

všetky osoby, ktoré sa podieľajú na spracovanie surovín, majú platný zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve

sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

 

     7. Zrušenie objednávky dodávateľom

Zrušenie objednávky dodávateľom je možné iba v týchto výnimočných prípadoch:

 • tovar nie je na sklade
 • neprebehla platba za tovar
 • objednávka uznaná ako neplatná
 • došlo k výraznému navýšeniu ceny na trhu

O zrušení objednávky je zákazník vždy informovaný.

 

     8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Tie nadobúdajú účinnosť v okamihu uverejnenia. Objednávky podané pred zmenou obchodných podmienok sa riadia podmienkami platnými v čase objednávky.

8.2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

8.4. "V prípade, že dôjde medzi kupujúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

alebo platforma pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“