Nakúpte výhodne! 😍 Teraz DOPRAVA ZADARMO už od 20 € 🚚💨

Košík

(0)
Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Obchodné podmienky

Základné údaje – predávajúci:

SVĚT PLODŮ s.r.o.
Školní 87
793 51 Břidličná

IČ: 05236428

IČ DPH: SK4120190899

DIČ: CZ05236428

E-mail: zakaznici@svetplodu.cz

Telefón: +420 603 738 106

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2901128238/2010

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, sp. zn. C 66619

1.  Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením §1751 ods.1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len,, občiansky zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka tovaru

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je internetového charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Objednanie tovaru prebieha vložením tovaru do košíka v rámci internetového rozhrania a odoslaním objednávky.

2.3. Platnosť cien platí proti konečnému potvrdeniu objednávky predávajúcim.

2.4. Ceny tovaru sú uvedené bez dopravného, to je pripočítané v závere objednávky podľa vybraného spôsobu dopravy, toto platí len v prípadoch, keď je doručovaný v Českej republike a na Slovensku.

2.5. Predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkého tovaru. V prípade nedostatku niektorého objednaného tovaru bude položka odstránená z objednávky. Obrázky tovar sú ilustratívne a môžu sa mierne líšiť od skutočného vzhľadu.

2.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Na dokončenie objednávky je potrebné vyplniť svoje kontaktné údaje na účely odoslania tovaru. Objednávku odošle kupujúci kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku".

2.7. Všetky objednávky, ktoré sú zakončené kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku'', sú záväzné. Zákazník týmto potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.

2.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín, eviduje ak predávajúci v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime.

2.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.12. V prípade, že došlo k zjavnej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nemá predávajúci povinnosť dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

3. Platba a doprava za tovar

3.1. Platba je možná nasledujúcimi spôsobmi:

 • dobierkou
 • prevodom na účet (či zloženkou na pošte)
 • online platbou kartou
 • online platbou prevodom
 • Bitcoinom

3.2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy.

3.3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

3.5 Doprava je možná následujícími spôsobmi:

obchodný balík: balík je doručený priamo na adresu príjemcu, v prípade nezastihnutia je balík uložený na pošte s možnosťou objednania opakovaného doručenia na adresu príjemcu zdarma.

a) zaslaním SPS

b) zaslaním na Zásielkovňu (Packeta) (iba u objednávok do 9 kg vrátane)

 • K expedícii tovaru dochádza v priebehu nasledujúcich 2 dní po objednávke, nie neskôr ako piaty pracovný deň po objednávke.
 • Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, je nutné ho ihneď osobne reklamovať u prepravcu, príp. doručovacieho kuriéra.

3.6. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

3.8. vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a zaslané na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatia odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

4.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, neuhradenie kúpnej ceny podľa zmluvných podmienok, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

4.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4.8.   Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkne kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

4.9. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • výmenu za nový tovar,
 • úpravu/doplnenie,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.10. Kupujúci má v určitých prípadoch právo odstúpiť od zmluvy, a to:

 • pokiaľ má tovar podstatnú vadu,
 • pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vady po úprave,
 • pri väčšom počte vád tovaru.

4.11. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.12. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

4.13. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

4.14. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

4.15. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

4.16. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

4.17. Práva a povinnosti zmluvných stran ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka Českej republiky a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

4.18 Reklamácia sa uskutočňuje formou vyplňovacieho formuláru tu. Zákazník uvedie číslo objednávky, email a vyplní všetky povinné polia, kde stručne špecifikuje problém.

4.19. Reklamácia sa nevzťahuje na doposielanie darčekov a ochutnávok, ktoré sú v objednávke zdarma. V prípade nedodania týchto položiek, je možné ich po zažiadaní doposlať s budúcou objednávkou. Je nutné sa pripomenúť v poznámke k objednávke.

4.20 V prípade rozdelenia objednávky s rovnakými fakturačnými údajmi, nevzniká nárok na ďalší darček, ochutnávku alebo zľavu k objednávke. Z dôvodu automatického spojenia 2 a viac objednávok do jedného balíka.

4.21. V prípade zliav a zľavových kódov sa výhody nesčítajú. Zľavové kódy od influencerov sa nevzťahujú na veľkoobchod.

4. 22. Po odoslaní objednávky nie je možné dodatočne pridávať zľavy a zľavové kódy do objednávky. Nie je možnéi ch ani spätne preplácať.

4. 23. V prípade reklamácie u tovaru, u ktorého nie je možné preukázať vadu (napríklad zatuchnutosť), je potrebné vzorku tovaru zaslať na adresu reklamačného oddelenia (Horní náměstí 202/15, 779 00 Olomouc). Vzorku stačí zabaliť do obálky spolu s informáciou, o akú objednávku sa jedná a čo je vadou produktu. Následne pri kladnom vyhodnotení budú náklady na dopravu vrátené. Je potrebné ale doložiť stvrzenku ceny poštovného.

5. Trvanlivosť

5.1. Minimálna trvanlivosť na všetok tovar je minimálne 2 mesiace pri uchovávaní v chlade do 20 °C, suchu do 40% vlhkosti a bez prístupu priameho slnečného žiarenia. Reklamáciu je možné uplatniť v prípade, že je tovar napadnutý plesňou, hnilobou alebo škodcami. Reklamácia bude po informovaní telefónom alebo emailom vyriešená vždy k maximálnej spokojnosti zákazníka. Reklamovaný tovar je nutné predložiť či zaslať späť na adresu dodávateľa pre posúdenie závadnosti.

5.2. Marhule sušené, datle a slivky sa musia uchovávať do 15 stupňov, v suchu do 40% vlhkosti a bez prístupu priameho slnečného žiarenia.

6. Dodržiavanie hygienických predpisov

6.1. Prevádzkovateľ a dodávateľ webu svetplodu.sk prehlasuje, že sú suroviny prepravované, skladované a spracovávané podľa požiadaviek Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie. najmä:

 • dodávateľ má oprávnenie na podnikanie v oblasti výroby potravinárskych výrobkov
 • je registrovaný podľa § 3 zákona č. 110/1997 Zb.
 • všetky osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaniu surovín, majú platný zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
 • sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Tie nadobúdajú účinnosť v okamihu uverejnenia. Objednávky podané pred zmenou obchodných podmienok sa riadia podmienkami platnými v čase objednávky.

7.2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

7.4 Podľa českeho zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci ako spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho zo zmluvy. V takom prípade je oprávnený obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh kupujúceho, a to v prípade, že sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy kupujúci prvýkrát uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho. Kupujúci má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/

7.5 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

K stiahnutiu

8. Doplňujúce obchodné podmienky pre veľkoobchod

8.1. Pre veľkoobchodný predaj sú určené všetky produkty, pri ktorých nie je výslovne uvedené, že sú z veľkoobchodného predaja vylúčené.
8.2. Veľkoobchodné a odporúčané maloobchodné ceny určuje výhradne Svět plodů.
8.3. Veľkoobchodný partneri sú povinní dodržiavať odporúčanú maloobchodnú cenu ako minimálnu cenu, za ktorú je možné produkt predávať a inzerovať v platenej reklame. Táto cena sa vždy rovná aktuálnej cene pre koncových zákazníkov Sveta plodov uvedené na e-shope Sveta plodov. Predaj tovaru za nižšiu cenu, než ponúka Svět plodů, je dôvodom na prerušenie spolupráce.
8.4. Na základe autorského zákona č. 185/2015 Z. z. nie sú veľkoobchodný partneri oprávnený bez súhlasu Světa plodů využívať textové, obrazové či audiovizuálne prvky umiestnené na webe www.svetplodu.sk. Výnimku tvoria dáta obdržané prostredníctvom veľkoobchodného feedu.
8.5. Cielenie v platenej reklame na slová typické pre značku Světa plodů (alebo jej podznačky MYX, Vegbites a ďalšie) bude vnímané ako zásah do ochrannej známky, názvu firmy či ako nekalá súťaž a v prípade zistenia nedodržiavania tohto bodu či v prípade krádeže obsahu bude postupované v súlade s príslušnými zákonmi.

zavrieť

Prihlásenie pomocou e-mailu

Zabudli ste heslo?