Nájdi rozdiel: Dátum spotreby a minimálna trvanlivosti

 

 
 
S týmito pojmami sa nestretol len "etiketový maniak", ale aj bežní ľudia, ktorí na etikety moc nehľadia. Určite ste sa aspoň raz pozastavili nad tým, aký je medzi nimi rozdiel.

 

who-s-denilo-3ECPkzvwlBs-unsplash

 
Dátum spotreby
 

Začína to väčšinou pojmom “Spotrebujte do” a za tým je uvedený dátum s označením dňa, mesiaca a roka. Týmto pojmom sa označujú potraviny, ktoré podliehajú rýchlej skaze a po ukončení dátumu spotreby sa tieto potraviny považujú za zdravotne závadné. Potraviny, ktoré podliehajú rýchlej skazeväčšinou čerstvé potraviny ako mäso, ryby, čerstvé mlieko ale taktiež dátumom spotreby sa označujú jogurty, pomazánky. 

Pri potravinách podliehajúce rýchlej skaze musí byť vždy uvedený spôsob skladovania. Väčšina takýchto potravín sa ale skladnuje v chladiarenských teplotách pri 2-4 °C. Ak by došlo k dlhodobému nesprávnemu skladovaniu potraviny, dá sa očakávať, že táto potravina sa pokazí o čosi skôr, ako je dátum jeho spotreby.

Potravina po uplynutí dátumu by sa nemala konzumovať.

 
micheile-henderson-vE5xNgwfAAw-unsplash
 

Datum minimální trvanlivosti

Často pre neho používame skratku DMT. Široká škála trvanlivých potravín ako sú pravé orechy, sušené ovocie, superfoods, semienka a tyčinky používa práve toto označenie. Po ukončení dátumu trvanlivosti môžeme potraviny ďalej konzumovať, nedochádza totiž k okamžitej zdravotnej závadnosti, avšak potraviny môžu vykazovať zmeny zdravotne nezávadných - organoleptických vlastností, ako je napríklad zmena farby, strata vône, strata vody alebo môže dôjsť k zmenám nutričných kvalít výrobku. Preto je dátum minimálnej trvanlivosti akousi zárukou pre spotrebiteľa a výrobcu o tom, že potravina je presne taká, aká má byť. 

Dátum trvanlivosti sa pri trvanlivosti kratšej ako 3 mesiace, označuje dňom a mesiacom. Ak to presahuje viac ako 3 mesiace, tak len mesiac a rok a ak je to dlhšie ako 18 mesiavov, tak stačí uviesť rok. 

Potraviny s uplynulou dobou minimálnej trvanlivosti možno uvádzať do obehu, iba ak sú zdravotne nezávadné a pokiaľ sú označené ako po expirácií a oddelené od ostatného tovaru. (Označenie slovom "zľava", "akcia" nie je v žiadnom prípade postačujúce).

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom musia byť všetky údaje, teda aj dátum, pre spotrebiteľa zrozumiteľné, uvedené na viditeľnom mieste, ľahko čitateľné, zakryté alebo neprerušené inými údajmi, nezameniteľné a vyjadrené v nekódovanej forme.

Pozor! nesprávnym zaobchádzaním a poškodením obalu sa potravina môže pokaziť rýchlejšie, aj napriek tomu danému dátum utrvanlivosti.

 

joanna-kosinska-oPsaQVRaXKI-unsplash

 
Potraviny, ktoré nemusia byť označené dátumom minimálnej trvanlivosti
 
Niektoré potraviny sa nemusia označovať dátumom spotreby alebo trvanlivosti. Ide o potraviny ako napríklad: čerstvé ovocie, zelenina, huby, zemiaky (ktoré nie sú ošúpané a sú v celku), liehoviny a iné alkoholické výrobky, ktoré majú obsah alkoholu aspoň 10 % obj., vína, pekárske výrobky, cukrárske výrobky určená na spotrebu do 24 hodín po výrobe, jedlú soľ, cukor v pevnom stave, žuvačky a ocot.
 
 

joanna-nix-SYrmNNS5TdA-unsplash

 
U nás nájdete všetky suroviny označené dátumom minimálnej trvanlivosti. Nebojte sa zachrániť suroviny v zľave, ktorým dátum minimálnej trvanlivosti čoskoro vyprší!