🤩 Zľava 10 % na všetko s kódom: VYSVEDCENIE10 💰 DOPRAVA ZADARMO do výdajných miest Balíkovo od 20 € 🚚💨

Košík

(0)
Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Súhlasím s tým, aby spoločnost Svět plodů, s. r. o., zastúpená Ing. Otakarom Janíkom, so sídlom Školní 87, 793 51 Břidličná, so spisovou značkou C 66619 vedená u Krajského súdu v Ostrave;  IČO: 05236428 (ďalej len „správca“), v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • e-mail (ďalej len „osobné údaje“)
 1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov Správcu osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas je dávaný na dobu 3 rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracovávať len Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Svět plodů, s. r. o., Školní 87, 793 51 Břidličná; zakaznici@svetplodu.cz.
 4. Spoločnost Svět plodů, s. r. o., informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
  1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné určiť ju, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
  4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správcu žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujú ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
  6. namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
  7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad na ochranu osobných údajov.

    

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie

Súhlasím s tým, aby spoločnost Svět plodů, s. r. o., zastúpená Ing. Otakarom Janíkom, so sídlom Školní 87, 793 51 Břidličná, so spisovou značkou C 66619 vedená u Krajského súdu v Ostrave; IČO: 05236428 (ďalej len „správca“), v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len „osobné údaje“)
 1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať pre účely registrácie na webových stránkach / eshope Správcu. Tento súhlas je dávaný na dobu .... rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že Správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.
 2. Osobné údaje bude spracovávať len Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 3. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Svět plodů, s. r. o., Školní 87, 793 51 Břidličná; zakaznici@svetplodu.cz.
 4. Spoločnost Svět plodů, s. r. o., informuje svojich zákazníkov, že majú právo:
  1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné určiť ju, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
  4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správcu žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujú ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
  6. namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
  7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad na ochranu osobných údajov.
zavrieť

Prihlásenie pomocou e-mailu

Zabudli ste heslo?