Košík

(0)
Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Zásady spracovaní osobných údajov

Tu nájdete informácie, základné princípy a prehľad o spracovaní osobných údajov zákazníkov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

1. Kto je správcom a spracovateľom Vašich osobných údajov?

Správce a zpracovatelem osobních údajů je www.svetplodu.cz, který provozuje společnost Svět plodů, s. r. o., zastoupená Ing. Otakarem Janíkem, se sídlem Školní 87, 793 51 Břidličná, se spisovou značkou C 66619 vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČO: 05236428.

2. Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

V rámci nášho podnikania dochádza k spracovaniu osobných údajov, ktoré sú potrebné na vybavenie Vašej objednávky, dotazu, prípadne dopytu, ďalej taky pre zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje sú spracovávané tiež pre uskutočnenie dopravy dopravcom a ďalšie spracovanie osobných údajov prebieha pomocou súborov cookie.

3. Aké údaje o Vás spracovávame?

Spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré zadáte pri objednávke na tejto stránke, alebo pri dopyte či akýchkoľvek otázok, ktorý napíšete na naše e-maily.

Jedná sa (v prípade objednávky) konkrétne o meno, priezvisko, telefón, fakturačnú a doručovaciu adresu, e-mailovú adresu. V prípade reklamácie spracovávame údaje, ktoré sa viažu k objednávke a reklamácii samotnej, môžeme po Vás vyžadovať číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí. Pri zvolenom spôsobe platby cez GoPay nemáme prístup k údajom o Vašej karte.

V prípade rozosielania našich newsletterov spracovávame vašu e-mailovú adresu.

V prípade vašej registrácie užívateľského účtu spracovávame údaje, ktoré do používateľského účtu vložíte (najmä teda meno, e-mail, telefón, fakturačnú a doručovaciu adresu, údaje o vašich objednávkach, dokladoch, zľavách, prípadne hodnoteniach produktov).

4. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje odovzdávame len dopravcom účely doručenia Vami objednaného tovaru alebo výrobkov na našom e-shope. Ide o kontaktné údaje a prípadne sumu, ak ste si zvolili platbu dobierkou. Vaše údaje potom ďalej spracovávajú aj externí účtovníci. Existujú však osobitné podmienky, ktoré sú zákonom definované a my sme povinní odovzdať niektoré Vaše osobné údaje Polícii SR, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom verejnej správy a ďalším orgánom činných v trestnom konaní.

5. Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame od vykonania objednávky až po vystavení faktúry a odovzdanie dopravcovi, potom po dobu 10 rokov. V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, sú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu 10 rokov od dátumu udelenia súhlasu. Našim zákazníkom zasielame e-mailom obchodné informácie s novinkami. Ak si už neželáte, aby sme ďalej spracovávali Vaše osobné údaje a nezasielali Vám obchodné oznámenia, môžete sa jednoducho odhlásiť od ich odberu.

Dáta v užívateľskom účte spracovávame počas jeho aktívneho užívania, najdlhšie 5 rokov od vášho posledného prihlásenia, prípadne do doby jeho zrušenia z vašej strany.

6. Spracovanie osobných údajov so súhlasom a bez neho

Vaše osobné údaje spracovávame aj bez súhlasu, a to konkrétne tie, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky a jej doručenie k Vám. Takéto spracovanie je nevyhnutné a umožňuje ho nariadenie GDPR. 

Ďalej potom podľa zákona 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti Vám môžeme zasielať obchodné oznámenia. To však len za predpokladu, že ste náš zákazník alebo nám k tomu dáte súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, prípadne uviesť, že nemáte záujem o obchodné oznámenia.

Dáta v užívateľskom účte spracovávame na základe vášho súhlasu, ktorý nám udeľujete registráciou.

7. Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Pri pohybe na e-shope sú Vaše dáta chránené protokolom HTTPS. Vaše osobné údaje sú zabezpečené pred neoprávneným prístupom, zneužitím či stratou pomocou. Ako ochranu pred porušením zabezpečenia využívame predovšetkým obmedzený prístup do priestorov podnikania a minimalizáciu počtu pracovníkov, ktorí prídu s Vašimi údajmi do kontaktu. V prípade vypršania lehoty na spracovanie sú Vaše osobné údaje zmazané, v papierovej podobe sú skartované.

8. Aká máte práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi

V rámci Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na informácie, právo na prístup k Vašim osobným údajom,
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 • právo na opravu nepresných osobných údajov alebo ich doplnenie,
 • právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu (iba ak neexistuje iný zákonný dôvod),
 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
 • právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

9. Akým spôsobom môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov?

Ak nechcete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje, môžete namietať. Vaše osobné údaje potom nebudeme spracovávať pre daný účel, za predpokladu, že nebude existovať nijaký oprávnený dôvod v pokračovaní spracovania Vašich osobných údajov.

10. Kontakt na nás při jakémkoliv dotazu ohledně ochrany osobních údajů

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne ochrany osobných údajov, alebo chcete podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailu zakaznici@svetplodu.cz alebo písomne na adresu Svet plodov, s. r. o., Školská 87, 793 51 Břidličná. Aby sme vyhoveli Vašej žiadosti, je nutné z našej strany overiť, že sa jedná práve o Vás. Ide o prevenciu pred neoprávneným prístupom k osobným údajom osobám, pre ktoré nie sú určené.

11. Používame súbory Cookie

Na našich webových stránkach používame cookies pre meranie návštevnosti našich stránok, fungovanie našich stránok a uľahčenie vášho nákupu.

Takéto spracovanie je možné vďaka predpisom (GDPR, teda nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES). Umožňuje nám to tzv. oprávnený záujem.

Na našich stránkach ďalej fungujú tzv. marketingové cookies. Používame ich k následnému zacieleniu našej reklamy. Takéto použitie je možné na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu a ďalšie zacielenia reklamy – tento režim je možný nastaviť v rámci nastavení prehliadača alebo používaním anonymného okna prehliadača. Ak by ste si s týmto nastavením nevedeli rady, kontaktujte nás, radi pomôžeme.

Cookies, ktoré zbierame na účely merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správanie návštevníkov na našom webe sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú vždy uchované len po dobu nevyhnutnú pre jeho fungovanie.

Zhromaždené cookies súbory pre nás spracováva:

 • poskytovateľ služby Google Analytics, spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, podľa svojich podmienok, ktoré nájdete tu.
 • poskytovateľ služby Sklik, prevádzkovaný spoločnosťou Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 –  Smíchov, v súlade s ich podmienkami –  podrobnosti tu.
 • poskytovateľ služby Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, v súlade s ich podmienkami –  podrobnosti tu.

Cookies ukladáme po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies. 

zavrieť

Prihlásenie pomocou e-mailu

Zabudli ste heslo?